O udruzi

Udruga „Ekomuzej Lepoglava“ je organizacija civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, nepolitička udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja građane, jedinice lokalne samoupravne, organizacije civilnog društva, organizacije iz privatnog sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja kulture, kulturne baštine i interesa od značaja za razvoj lepoglavskog područja.

Udruga „Ekomuzej Lepoglava“ osnovana je krajem 2011, a primarni cilj i svrha joj je vrednovanje, istraživanje, čuvanje i prenošenje, te interpretiranje i prezentiranje ukupne lokalne prirodne i kulturne baštine (materijalne i nematerijalne), te poticanje, vrednovanje i organiziranje ostalih oblika kulture i kreativnog izražavanja u Lepoglavi. Udruga od osnivanja kontinuirano provodi razne projekte iz područja kulture, obrazovanja i socijalne uključenosti.

Udruga okuplja članove iz raznih sfera života u Lepoglavi poput čipkarica, turističkih djelatnika,
kulturnih djelatnika, predstavnika JLS-a. i sl.

Udruga aktivno djeluje na očuvanju i promoviranju kulturne baštine.

Dejan Bjelivuk

Voditelj