Povratak

17. OIDFA svjetski kongres za čipku na iglu i batiće, Ljubljana 2016