Edukacija

Ekomuzej Lepoglava organizira edukativne programe za svoje članove, a po potrebi i za vanjske korisnike. Programi su usmjereni na očuvanje kulturne baštine. Prvenstveno se radi o programima izrade čipke. Programi su proizašli su programa očuvanja nematerijalne baštine Ministarstva kulture RH.

Ovim programima nastojimo očuvati tradiciju i umijeće izrade čipke i prenijeti nova znanja na mlađe generacije.

Ovdje možete vidjeti informacije o provedenim programima kao i raspored novih radionica.