14.-16.09.2018. – 22. međunarodni festival čipke Lepoglava 2018

Najznačajnija manifestacija tog tipa u regiji sa 10-ak zemalja učesnika i svim čipkarskim centrima iz Hrvatske. Bogat kulturno-zabavni program i tradicijski sajam upotpunjuje ponudu kulturne i prirodne baštine. Zemlja partner ovog festivala je Italija, a tema je „Čipka i dizajn“.

Festival nosi oznaku „Remarkable festival” za 2017/2018 Europske Asocijacije Festivala (EFA) čija oznaka Festivalu jamči kvalitetu sadržaja i produkcije.

Više na www.cipkarski-festival.com